Arkada - Lidia Bąk

Projektowanie zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych

Dodano: 22-11-2012

Architekci wnętrz mają możliwość przekształcenia istniejącego otoczenia, tak aby ułatwić życie osobom niepełnosprawnym.

Liczba nowych mieszkań dla niepełnosprawnych jest wciąż zbyt mała w stosunku do potrzeb. Architekci wnętrz stoją najczęściej przed koniecznością adaptacji tzw. normalnych mieszkań aby zaspokoić potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych oraz głucho-niemych.

Zakres przebudowy obejmuje najczęściej zmianę wielkości i układu pomieszczeń, przebudowę instalacji np. sanitarnej, elektryczno-wizualnej, elektronicznej informacji glosowej, wybudowanie pochylni i/lub dźwigów.
Aby ułatwić niepełnosprawnym poruszanie się w wózkach inwalidzkich, należy zapewnić niezbędną przestrzeń dla przejazdu wózków oraz wykonać odpowiednie udogodnienia typu: poręcze, włączniki światła i przyciski na odpowiedniej wysokości.

Można tego dokonać poprzez zwiększenie przestrzeni w ciągach komunikacyjnych, korytarzach i pomieszczeniach typu łazienka, WC oraz w kuchni.

Osoby poruszające się na wózkach i osoby ociemniałe, wymagają większej przestrzeni w pomieszczeniach mieszkalnych, łatwiejszego dostępu do szafek, sprzętu kuchennego czy odpowiedniej armatury łazienkowej. Dla osób ociemniałych posługujących się pismem Braille`a, należy dodatkowo przewidzieć pomieszczenie na książki dla osób niewidomych (zajmują one 3 x więcej miejsca niż książki normalne) oraz na magnetofon, lub komputer z systemem mówiącym.

W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym w miarę poprawnego funkcjonowania w codziennym życiu, architekt wnętrz, korzysta z wielu istniejących już na rynku nowinek technicznych. Wykorzystuje się w tym celu wszelkie środki techniczne i informatyczne oraz sprzęt dźwiękowy i wizualny (dla osób głucho-niemych). Większość producentów armatury łazienkowej i wyposażenia kuchennego, posiada dzisiaj w swojej ofercie atestowany sprzęt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

Należy pamiętać także o tym, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym, kontakt z naturą, poprzez przystosowanie posiadanego ogrodu, parku lub chociażby lokalnego podwórka zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku posiadająca sprawne manualnie ręce, może w miarę swoich upodobań zajmować się lżejszymi pracami w ogrodzie. Umożliwi jej to umiejscowienie grządek i rabatek na odpowiedniej wysokości oraz umocnienie ich właściwym murkiem oporowym. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób niewidomych należy przewidzieć odpowiednią nawierzchnię alejek ogrodowych, unikając wszelkich stopni i schodów.

Wszyscy chętnie spędzamy chwile w zacisznym kącie ogrodu, wsłuchując się w szmer wody i śpiew ptaków. Pozwólmy także innym podziwiać piękno natury.